فروش سیم و کابل

سیم و کابل سیمیا

شركت صنايع كابل سیمیا

تاریخ تاسیس 1360
محل کارخانه : استان البرز، نظرآباد ، شرکت صنعتی سپهر
دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از شرکت DNV درسال 1380 و از شرکت TUV Nord آلمان در سال 1391
اولین دارنده نشان کیفیت اتاحدیه اروپا (CE) در صنعت سیم و کابل کشور
دارنده گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 1725
دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
...

 

دارنده تایید صلاحیت از : شرکت توانیر – برق منطقه ای تهران بزرگ – شرکت برق و کنترل مپنا(مکو) – شرکت های نفت،گاز و پتروشیمی ایران – راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ...

 

اطلاعات سیم افشان و مفتول سیمیا

سیم افشان
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.13
0.75 2.53
1.0 2.55
1.5 3.0
2.5 3.65
4 4.2
6 4.8
10 6.2
16 7.95
25 9.8
35 11.3
50 13.4
70 15.3
95 17.7
120 19.7
150 22
185 24.6
240 27.8
سیم مفتول
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.0
0.75 2.2
1.0 2.25
1.5 2.8
2.5 3.4
4 3.9
6 4.4
10 5.6
16 7.1
25 8.8
35 10
50 11.7
70 14
95 16
120 17.5
150 19.5
185 21.8
240 24.7