فروش سیم و کابل

سیم و کابل کات

شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز

شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز یکی از مدرنترین واحد های تولیدی در صنایع سیم و کابل ایران میباشد که از ابتدای سال 1381فعالیتهای تولیدی خود را با داشتن مجهز ترین ماشین آلات این صنعت آغاز نموده است.

عملیات ساختمانی کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز (شهرک سلطان آباد)در زمینی به مساحت 50,000 متر مربع با داشتن امکانات بسیار مناسب تاسیساتی و ماشین آلات مدرن اروپائی از سال 1377 آغاز گشت.

این مجتمع دارای یک واحد مدرن تولید گرانول در مجاورت کارخانه سیم و کابل خود میباشد که کلیه ما یحتاج گرانول PVC مورد نیاز را بهترین کیفیت در اختیار قرار میدهد.

اطلاعات سیم افشان و مفتول کات کابل

سیم افشان
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.13
0.75 2.34
1.0 2.51
1.5 3.2
2.5 3.7
4 4.2
6 4.8
10 6.15
16 7.25
25 9.76
35 11.2
50 13.73
70 15.82
95 18.24
120 20.13
150 22.63
185 25.14
240 28.42
سیم مفتول
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.0
0.75 2.18
1.0 2.8
1.5 3.4
2.5 4.05
4 4.4
6 5.57
10 6.1
16 7.1
25 8.8
35 10.0
50 11.7
70 13.5
95 15.9
120 17.04
150 19.04
185 21.7
240 24.7
300 27.5
400 30.94