فروش سیم و کابل

سیم و کابل کات

شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز

شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز یکی از مدرنترین واحد های تولیدی در صنایع سیم و کابل ایران میباشد که از ابتدای سال 1381فعالیتهای تولیدی خود را با داشتن مجهز ترین ماشین آلات این صنعت آغاز نموده است.

عملیات ساختمانی کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز (شهرک سلطان آباد)در زمینی به مساحت 50,000 متر مربع با داشتن امکانات بسیار مناسب تاسیساتی و ماشین آلات مدرن اروپائی از سال 1377 آغاز گشت.

این مجتمع دارای یک واحد مدرن تولید گرانول در مجاورت کارخانه سیم و کابل خود میباشد که کلیه ما یحتاج گرانول PVC مورد نیاز را بهترین کیفیت در اختیار قرار میدهد.

اطلاعات کابل فرمان قابل انعطاف و غیر قابل انعطاف کات کابل

کابل فرمان قابل انعطاف
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
2x1 6.7
3x1 7.1
4x1 7.7
5x1 8.6
6x1 9.6
7x1 9.6
8x1 10.6
10x1 12.5
12x1 12.9
18x1 15.3
19x1 15.3
25x1 18
27x1 18.6
36x1 21.1
37x1 21.1
40x1 22
42x1 23
50x1 25.1
61x1 27
کابل فرمان غیر قابل انعطاف
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
5x1.5 re 11.6
5x1.5 rm 12.5
7x1.5 re 12.7
7x1.5 rm 13.2
10x1.5 re 15.6
10x1.5 rm 16.4
12x1.5 re 16.1
12x1.5 rm 16.8
14x1.5 re 16.8
14x1.5 rm 17.6
19x1.5 re 16.8
19x1.5 rm 19.5
24x1.5 re 21.6
24x1.5 rm 22.7
30x1.5 re 22.8
30x1.5 rm 23.9
37x1.5 re 24.6
37x1.5 rm 26.0