فروش سیم و کابل

سیم و کابل سیمیا

شركت صنايع كابل سیمیا

تاریخ تاسیس 1360
محل کارخانه : استان البرز، نظرآباد ، شرکت صنعتی سپهر
دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از شرکت DNV درسال 1380 و از شرکت TUV Nord آلمان در سال 1391
اولین دارنده نشان کیفیت اتاحدیه اروپا (CE) در صنعت سیم و کابل کشور
دارنده گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 1725
دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
...

 

دارنده تایید صلاحیت از : شرکت توانیر – برق منطقه ای تهران بزرگ – شرکت برق و کنترل مپنا(مکو) – شرکت های نفت،گاز و پتروشیمی ایران – راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ...

 

اطلاعات کابل افشان و مفتول سیمیا

کابل افشان
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
2x0.75 6.3
2x1 6.7
2x1.5 7.6
2x4 11
2x6 12.2
2x10 15.8
2x16 20
3x0.75 6.7
3x1 7.1
3x2.5 10.1
3x4 11.7
3x6 13.1
3x10 16.3
3x16 20.5
4x0.75 7.3
4x1 7.9
4x1.5 9.3
4x2.5 11.1
4x4 13
4x6 14.5
4x10 18
4x16 22.5
4x25 27.2
5x1.5 10.3
5x2.5 12.3
5x4 14.2
5x6 16
5x10 20
5x16 25
3x25 24
3x25+16 27
3x35 28.5
3x35+16 29
3x50 28.5
3x50+25 29
کابل مفتول
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
2x1.5 11.6
2x2.5 12.5
2x4 14.2
2x6 15.2
2x10 16.9
2x16 19.8
3x1.5 12
3x2.5 12.9
3x4 14.8
3x6 15.8
3x10 18.6
3x16 20.9
3x25 24.6
3x35 26.3
4x1.5 12.8
4x2.5 13.8
4x4 15.9
4x6 17.1
4x10 20.2
4x16 22.7
4x25 26.9
5x1.5 13.1
5x2.5 14.8
5x4 17.1
5x6 18.5
5x10 22
5x16 22.8
3x25+16 26.5
3x35+16 28.5
3x50+25 28.5
3x70+35 31.5
3x95+50 36