فروش سیم و کابل

سیم و کابل همدان

شرکت صنایع سیم و کابل همدان

1361 در سال 1361 کارخانه ای درمحل فعلی شرکت با سالنی برا بر با 3000 متر مربع برای تولید انواع سیم و کابل افشان فشار ضعیف تا یک کیلو ولت تاسیس و احداث گردید. در سال 1368 این مجموعه به شرکت صنایع سیم و کابل همدان تازه تاسیس انتقال یافت.

1372 احداث 3800 متر مربع سالن و اضافه کردن ماشین آلات جهت تولید انواع مقاطع کابلهای فشار ضعیف تا یک کیلو ولت.

1374 احداث 2700 متر مربع سالن و اضافه کردن ماشین آلات تولید انواع آمیزه های پی وی سی

1383 احداث 10000 متر مربع سالن جهت توسعه کمی تولید انواع کابلهای فشار ضعیف ، تولید کابلهای مخابراتی، تولید کابلهای با عایق XLPE.

1384 احداث 1400 متر مربع سالن جهت تولید مفتول مس 8 میلیمتری.

در حال حاضر توانائی تولید 30000 تن در سال انواع سیم و کابل و در واحد گرانول سازی امکان تولید سالیانه 15000 تن انواع پی وی سی فراهم گردیده است. بدیهی است توسعه فیزیکی و بالا بردن کمیت تولید بدون استفاده از ابزار مدیریت جامع، امکان پذیر نمی باشد. به همین منظور این شرکت همزمان با طرحهای توسعه استقرار سیستمهای مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC و مدیریت سیستم 9001 ISO نسخه 2000 و نیز با داشتن مهر استاندارد ایران برای محصولات مربوطه، آزمایشگاه آکردیته موسسه استاندارد در استان همدان می باشد.

مدیریت تضمین کیفیت و سیستم های کنترل در خط (on- line) مشتریان را از کیفیت بالای محصولات شرکت و انطباق مشخصات فنی آنها را با استاندارد ملی ایران به شماره های (ISRI 607 , ISIRI 3569-1) و سایر استاندارد های رایج بین المللی (VDE- IEC- BS) مطمئن می سازند.

اطلاعات سیم افشان و مفتول همدان

سیم افشان
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.13
0.75 2.53
1.0 2.55
1.5 3.0
2.5 3.65
4 4.2
6 4.8
10 6.2
16 7.95
25 9.8
35 11.3
50 13.4
70 15.3
95 17.7
120 19.7
150 22
185 24.6
240 27.8
سیم مفتول
سطح مقطع نامی (mm²)    میانگین قطر خارجی (mm)
0.5 2.0
0.75 2.2
1.0 2.25
1.5 2.8
2.5 3.4
4 3.9
6 4.4
10 5.6
16 7.1
25 8.8
35 10
50 11.7
70 14
95 16
120 17.5
150 19.5
185 21.8
240 24.7