فروش سیم و کابل

کابل آلومینیوم

شرکت کابل مشهد

شرکت سیم و کابل مشهد در سال 1370 شروع به تولید سیم و کابل کرد.فعالیت ابتدایی این شرکت در زمینه تولید کابل مخابراتی بود،اما در راستای اهداف خوب این شرکت شرکت کابل مشهد تولید انواع کابل های سفارشی را نیز شروع کرد و خیلی زود خود را در میان کارخانجات تولید کننده اصلی سیم و کابل کشور قرار داد به طوری که هم اکنون نیز شاهد صادرات محصولات تولید شده در این کارخانه نیز هستیم.
عده ی زیادی شرکت سیم و کابل مشهد را با شرکت صنعتی الکتریک خراسان(افشارنژاد) اشتباه میگیرند،این دو شرکت کاملا از هم مجزا بوده و هر دو شرکت از تولید کنندگان بسیار خوب در صنعت سیم و کابل کشور هستند.

اطلاعات کابل آلومینیم و کابل خودنگهدار شرکت کابل مشهد

کابل خودنگهدار
                                                  
3x35+25/16/25
3x50+35/16/25
3x70+50/16/25
3x95+70/25/25
کابل آلومینیوم(سه و نیم رشته)
                                                  
2x10
2x16
4x10
4x16
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
کابل آلومینیوم(تک رشته)
                                                  
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x240
1x300
1x400
1x500