فروش سیم و کابل

سیم و کابل کات

شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز

شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز یکی از مدرنترین واحد های تولیدی در صنایع سیم و کابل ایران میباشد که از ابتدای سال 1381فعالیتهای تولیدی خود را با داشتن مجهز ترین ماشین آلات این صنعت آغاز نموده است.

عملیات ساختمانی کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز (شهرک سلطان آباد)در زمینی به مساحت 50,000 متر مربع با داشتن امکانات بسیار مناسب تاسیساتی و ماشین آلات مدرن اروپائی از سال 1377 آغاز گشت.

این مجتمع دارای یک واحد مدرن تولید گرانول در مجاورت کارخانه سیم و کابل خود میباشد که کلیه ما یحتاج گرانول PVC مورد نیاز را بهترین کیفیت در اختیار قرار میدهد.

اطلاعات کابل شیلد کات کابل

کابل شیلد معمولی
سطح مقطع نامی (mm²)    ضخامت شیلد(mm)
2x0.5 0.7
2x0.75 0.8
2x1 0.8
2x1.5 0.8
2x2.5 0.9
3x0.5 0.7
3x0.75 0.8
3x1 0.8
3x1.5 0.8
3x2.5 1.0
4x0.5 0.8
4x0.75 0.75
4x1 0.8
4x1.5 1.0
4x2.5 1.2
5x0.5 0.8
5x0.75 0.9
5x1 0.9
5x1.5 1.0
5x2.5 1.2
6x0.5 0.9
6x0.75 0.9
6x1 1.0
7x0.5 0.9
7x0.75 1.0
7x1 1
7x1.5 1.2
7x2.5 1.2
کابل کنترل شیلددار
سطح مقطع نامی (mm²)    ضخامت شیلد(mm)
8x0.5 1.0
8x0.75 1.1
8x1 1.1
8x1.5 1.2
10x0.5 1.0
10x0.75 1.1
10x1 1.2
12x0.5 1.1
12x0.75 1.1
12x1 1.2
16x0.5 1.2
16x0.75 1.2
16x1 1.2
20x0.5 1.2
20x0.75 1.2
20x1 1.4
24x0.5 1.4
24x0.75 1.5
24x1 1.5
30x0.5 1.4
30x0.75 1.4
30x1 1.6
40x0.5 1.6
40x0.75 1.7
40x1 1.8
50x0.5 1.7
50x0.75 1.8
50x1 1.9
61x0.5 1.8
61x0.75 2.0
61x1 2.1