فروش سیم و کابل

سیم و کابل همدان

شرکت صنایع سیم و کابل همدان

در سال 1361 کارخانه ای درمحل فعلی شرکت با سالنی برا بر با 3000 متر مربع برای تولید انواع سیم و کابل افشان فشار ضعیف تا یک کیلو ولت تاسیس و احداث گردید. در سال 1368 این مجموعه به شرکت صنایع سیم و کابل همدان تازه تاسیس انتقال یافت.

1372 احداث 3800 متر مربع سالن و اضافه کردن ماشین آلات جهت تولید انواع مقاطع کابلهای فشار ضعیف تا یک کیلو ولت.

1374 احداث 2700 متر مربع سالن و اضافه کردن ماشین آلات تولید انواع آمیزه های پی وی سی

1383 احداث 10000 متر مربع سالن جهت توسعه کمی تولید انواع کابلهای فشار ضعیف ، تولید کابلهای مخابراتی، تولید کابلهای با عایق XLPE.

1384 احداث 1400 متر مربع سالن جهت تولید مفتول مس 8 میلیمتری.

در حال حاضر توانائی تولید 30000 تن در سال انواع سیم و کابل و در واحد گرانول سازی امکان تولید سالیانه 15000 تن انواع پی وی سی فراهم گردیده است. بدیهی است توسعه فیزیکی و بالا بردن کمیت تولید بدون استفاده از ابزار مدیریت جامع، امکان پذیر نمی باشد. به همین منظور این شرکت همزمان با طرحهای توسعه استقرار سیستمهای مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC و مدیریت سیستم 9001 ISO نسخه 2000 و نیز با داشتن مهر استاندارد ایران برای محصولات مربوطه، آزمایشگاه آکردیته موسسه استاندارد در استان همدان می باشد.

مدیریت تضمین کیفیت و سیستم های کنترل در خط (on- line) مشتریان را از کیفیت بالای محصولات شرکت و انطباق مشخصات فنی آنها را با استاندارد ملی ایران به شماره های (ISRI 607 , ISIRI 3569-1) و سایر استاندارد های رایج بین المللی (VDE- IEC- BS) مطمئن می سازند.

اطلاعات کابل شیلد همدان

کابل شیلد معمولی
سطح مقطع نامی (mm²)    ضخامت شیلد (mm)
2x0.5 0.7
2x0.75 0.8
2x1 0.8
2x1.5 0.8
2x2.5 0.9
3x0.5 0.7
3x0.75 0.8
3x1 0.8
3x1.5 0.8
3x2.5 1.0
4x0.5 0.8
4x0.75 0.75
4x1 0.8
4x1.5 1.0
4x2.5 1.2
5x0.5 0.8
5x0.75 0.9
5x1 0.9
5x1.5 1.0
5x2.5 1.2
6x0.5 0.9
6x0.75 0.9
6x1 1.0
7x0.5 0.9
7x0.75 1.0
7x1 1
7x1.5 1.2
7x2.5 1.2
کابل کنترل شیلددار
سطح مقطع نامی (mm²)    ضخامت شیلد(mm)
8x0.5 1.0
8x0.75 1.1
8x1 1.1
8x1.5 1.2
10x0.5 1.0
10x0.75 1.1
10x1 1.2
12x0.5 1.1
12x0.75 1.1
12x1 1.2
16x0.5 1.2
16x0.75 1.2
16x1 1.2
20x0.5 1.2
20x0.75 1.2
20x1 1.4
24x0.5 1.4
24x0.75 1.5
24x1 1.5
30x0.5 1.4
30x0.75 1.4
30x1 1.6
40x0.5 1.6
40x0.75 1.7
40x1 1.8
50x0.5 1.7
50x0.75 1.8
50x1 1.9
61x0.5 1.8
61x0.75 2.0
61x1 2.1