فروش سیم و کابل

سیم و کابل سیم راد سما

شرکت کابل شعاع

شرکت شعاع کابل از سال ۱۳۶۷ با نام شمال خاوران شروع به کار کرد.
در این راستا همراه با توسعه شرکت ،واحد گرانول تاسیس و به بهره برداری رسید.تا سال ۱۳۸۰ محصولات و حجم تولید شرکت روند رو به رشد خود را ادامه داد و کابلهای کنترل،تخت شیلد جزء محصولات شرکت قرار گرفت.درسال ۱۳۸۰ با تغییر هیئت مدیره و مدیر عامل ، شرکت به نام شعاع کابل تغییر نام داد و تولید خود را به عنوان عضوی از گروه صنعتی شعاع از سر گرفت.از این تاریخ حجم تولید و میانگین محصولات شرکت باجهش قابل توجهی افزایش یافت و با افزوده شدن دستگاه های متعدد به خط تولید و همچنین اجرای فناوری های جدید ،تولید کارخانه به مرز تولید انواع کابلهای فشار ضعیف اعم از کابلهای قدرت،آرمور ،شیلد،کواکسیال ،کنترل،تخت،مقاوم در برابر شعله،جوش،کابل های ابزار دقیق و دیتا و تولید انواع گرانول های TPR & PVC جهت تولید سیم و کابل ،قطعات خودرویی ،شیلنگ های آبرسانی و انواع قطعات تزریقی PVC نرم شده رسیده است.اکنون شعاع کابل دارای ظرفیت تولید ۷۸۰ تن در سال گرانول PVCو ۱۵۵۰ تن در سال انواع سیم و کابل می باشد.

اطلاعات کابل آلومینیم و کابل خودنگهدار شرکت کابل شعاع

کابل خودنگهدار
                                                  
3x35+25/16/25
3x50+35/16/25
3x70+50/16/25
3x95+70/25/25
کابل آلومینیوم(سه و نیم رشته)
                                                  
2x10
2x16
4x10
4x16
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
کابل آلومینیوم(تک رشته)
                                                  
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x240
1x300
1x400
1x500