فروش سیم و کابل

کابل آلومینیوم

شرکت سیمند کابل

بعد از یک دوره فعالیت بسیار موفق شرکت سیمند کابل در بازار فروش سیم و کابل ،در راستای ادامه ی فعالیت خود این شرکت شروع به تولید انواع کابل آلومینیوم کرد. محصولات تولید شده در شرکت سیمند دارای استاندارد و تاییدیه میباشد.
همان طور که در قسمت سیم، و کابل، در قسمت محصولات فروشگاه در مورد شرکت کابل سیمند اطلاعاتی قرار دادیم،شما میتوانید با مراجعه به این بخش اطلاعات کاملی در مورد این شرکت به دست آورید.

اطلاعات کابل آلومینیم و کابل خودنگهدار شرکت سیمند کابل

کابل خودنگهدار
                                                  
3x35+25/16/25
3x50+35/16/25
3x70+50/16/25
3x95+70/25/25
کابل آلومینیوم(سه و نیم رشته)
                                                  
2x10
2x16
4x10
4x16
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
کابل آلومینیوم(تک رشته)
                                                  
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x240
1x300
1x400
1x500