فروش سیم و کابل

سیم و کابل سیم راد سما

شركت کابل تک(ایکو سابق)

شرکت کابل تک (ایکو سابق) در سال 1345 تاسیس شد.
شرکت کابل تک به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات سیم و کابل در کشور فعالیت میکند.محصولات این کارخانه نیز دارای کیفیت بسیار بالا میباشد.کابل تک یکی از اولین تولیدکنندگان کابل انواع کابل های زره دار و سرب و زره در کشور میباشد.
با توجه به نیاز بازار امروز سیم و کابل در کشور به کابل های آلومینیوم و کابل خودنگهدار،کابل تک نیز شروع تولید کابل های آلومینیوم خود را به صورت انبوه شروع کرده است..

اطلاعات کابل آلومینیم و کابل خودنگهدار تک (ایکو سابق)

کابل خودنگهدار
                                                  
3x35+25/16/25
3x50+35/16/25
3x70+50/16/25
3x95+70/25/25
کابل آلومینیوم(سه و نیم رشته)
                                                  
2x10
2x16
4x10
4x16
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
کابل آلومینیوم(تک رشته)
                                                  
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x240
1x300
1x400
1x500